2019-2020 Burs Programı

“AHLAT KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI (AKEV)

2019-2020 DÖNEMİ BURS PROGRAMLARI”

Genel Hususlar:

*Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı gençlerimizin eğitim ve öğretim süreçlerini; başarı, eğitim programının kapsamı ve ihtiyaç kriterleri çerçevesinde desteklemeyi amaçlamaktadır. Söz konusu destekler ortaöğretim, yüksek öğretim,yüksek lisans,doktora ve kısa süreli sertifika programları olabilmektedir.

*Eğitim destekleri Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı’na yapılan bağışlardan elde edilen kaynaklar ölçüsünde sağlanmaktadır. Bu çerçevede burs programlarına başvuru alındıktan sonra eğitim fonlarındaki imkanlar dahilinde; burs verilecek öğrenci sayısı ,bursun süresi ve diğer hususlarda nihai karar verilmektedir.

*Eğitim destekleri bir defaya mahsus ödeme olabileceği gibi, dönemlik,yıllık yada eğitim  süresinin tamamını kapsayacak şekilde de olabilmektedir.

*Eğitim destekleri geri ödemesizdir, ancak iyi niyet çerçevesinde; yeni eğitim desteklerinin sağlanabilmesi amacıyla ,burs alanların mezuniyet sonrası  AKEV Eğitim Fonlarına bağış yaparak desteklemeleri beklenmektedir

*Bütün Burs Programlarına başvurular Bitlis İli ve İlçelerindeki Ortaöğretim Kurumlarında eğitimlerini tamamlayarak 2018-2019 YKS sonucunda Yüksek Öğretim Kurumlarına yerleşen kişiler tarafından yapılabilecektir.

*Başvurular YKS Yerleştirme İşlemlerinin tamamlandığı ve sonuçların ilan edildiği tarihte başlayacaktır.Adaylardan başvurularını elektronik ortamda başvuru formunu doldurarak yapacaklar;

*Başvurular AKEV Burs Komisyonu tarafından değerlendirilecek, sonuçlar kamuoyuna duyurularak, burs almaya hak kazanan adaylardan gerekli  belgeler istenecektir.

AKEV 2019-2020 Dönemi  Burs Programları

1. ERTUĞRUL GAZİ BURS PROGRAMI

Programa  Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi,Spor Bilimleri Fakültesine bağlı bölümlere yerleşen adaylar başvuru yapabileceklerdir.

Burs Miktarı : Aylık 250 TL olmak üzere 8  ay boyunca ödenir.Burs tahsisi yıllık olarak yapılır,her yıl bursiyerlerin durumu AKEV Burs yönergesine göre yeniden değerlendirilerek burs ödemelerinin  devam edip etmeyeceğine karar verilir.

2.HALİME HATUN BURS PROGRAMI

Program Yalnızca Kız Öğrencileri Kapsamaktadır.

Programa Eğitim Fakülteleri, Dil Tarih ve Coğrafya ,Güzel Sanatlar,Hemşirelik,Sağlık Bilimleri  Fakülteleri bölümlerine yerleşen adaylar başvuru yapabileceklerdir.

Burs Miktarı : Aylık 250 TL olmak üzere 8  ay boyunca ödenir.Burs tahsisi yıllık olarak yapılır,her yıl bursiyerlerin durumu AKEV Burs yönergesine göre yeniden değerlendirilerek burs ödemelerinin  devam edip etmeyeceğine karar verilir.

3.PROF.DR.FUAT SEZGİN BURS PROGRAMI          

Programa Mühendislik Fakültesi,Mimarlık,Tıp Fakültesi,Diş Hekimliği, Edebiyat Fakülesi,İlahiyat Fakültesi,Fen Fakültesi,Ziraat Fakültesi ilgili Bölümlerine yerleşen adaylar başvuru yapabilirler.

Burs Miktarı : Aylık 300 TL olmak üzere 8  ay boyunca ödenir.Burs tahsisi yıllık olarak yapılır,her yıl bursiyerlerin durumu AKEV Burs yönergesine göre yeniden değerlendirilerek burs ödemelerinin  devam edip etmeyeceğine karar verilir.

4.ÜSTÜN BAŞARI BURS PROGRAMI

Programa YKS puan türlerinden herhangi birinde ilk 20.000 sıralamasına girmiş bütün adaylar başvurabilir.

Burs Miktarı : Aylık 300 TL olmak üzere 8  ay boyunca ödenir.Burs tahsisi yıllık olarak yapılır,her yıl bursiyerlerin durumu AKEV Burs yönergesine göre yeniden değerlendirilerek burs ödemelerinin  devam edip etmeyeceğine karar verilir.

5.ABDURRAHMAN GAZİ ARAŞTIRMA BURSLARI

Programa Bitlis İl ve İlçelerini kapsayan Kültür ve Eğitim içerikli yüksek lisans,doktora veya kısa süreli araştırma çalışmalarına başlayacak ya da halihazırda yürüten adaylar başvurabilir.

Burs Miktarı adaylardan alınacak ve  araştırma içeriği ile araştırmanın yürütülmesi için gereksinim duyulan ihtiyaçlar dikkate alınarak belirlenecektir.