Disiplin Kurulu

1-Rıfkı GÜVENER (Başkan)
2-Ömer TATLISU (Başkan Yrd.)
3-Gül BAYAR (Yazman)